ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 6.35
เปลี่ยนแปลง: -0.15
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.15 - 6.45
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 44,104,000
% เปลี่ยนแปลง: -2.31
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.00 - 7.75
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ตุลาคม 2564 (17:05)
Chart Type