ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 2.82
เปลี่ยนแปลง: -0.14
ช่วงราคาระหว่างวัน: 2.80 - 3.04
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 44,040,800
% เปลี่ยนแปลง: -4.73
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.48 - 9.70
ปรับปรุงเมื่อ: 01 เมษายน 2563 (16:37)
Chart Type