ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 5.40
เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.35 - 5.50
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 6,344,200
% เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.48 - 9.70
ปรับปรุงเมื่อ: 30 ตุลาคม 2563 (16:36)
Chart Type