ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 6.65
เปลี่ยนแปลง: +0.15
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.50 - 6.75
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 12,236,000
% เปลี่ยนแปลง: +2.31
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.48 - 7.40
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มกราคม 2564 (16:37)
Chart Type