ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 5.35
เปลี่ยนแปลง: -0.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.35 - 5.50
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 5,776,100
% เปลี่ยนแปลง: -1.83
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.48 - 9.70
ปรับปรุงเมื่อ: 07 สิงหาคม 2563 (16:39)
Chart Type