ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 5.50
เปลี่ยนแปลง: -0.20
ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.45 - 5.70
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 29,831,300
% เปลี่ยนแปลง: -3.51
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.48 - 9.70
ปรับปรุงเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2563 (17:00)
Chart Type