ข่าว

แพลน บี เปิดตัว Magnetic แพลตฟอร์มใหม่ สู่สื่อโฆษณานอกบ้านที่วัดผลได้จริง

ย้อนกลับ22 กันยายน 2563

บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มในชื่อ “Magnetic” เพื่อใช้วัดผลการเข้าถึงสื่อโฆษณานอกบ้าน และช่วยแบรนด์วางแผนการใช้สื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงลึก สำหรับใช้ในการวางแผนสื่อโฆษณา

ท่ามกลางการตลาดยุค New Normal แบรนด์ต่างๆ ล้วนต้องการความมั่นใจว่าการวางแผน และซื้อสื่อโฆษณานั้นคุ้มค่าเงินที่ลงทุน สามารถวัดผลได้อย่างเป็นระบบ แพลน บี จึงมุ่งเน้นพัฒนาสื่อโฆษณานอกบ้านให้สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สื่อโฆษณานั้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยวัดผลจำนวนของผู้ชมที่เห็นสื่อโฆษณาผ่านแพลตฟอร์ม “Magnetic” ทั้งนี้ ผู้ซื้อสื่อโฆษณาจะทราบถึงจำนวนผู้ชมที่เห็นป้ายหรือจอโฆษณา (Reach), จำนวนครั้งของการมองเห็น (Eyeballs) รวมถึงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ชม (Audience Profile) นับว่าแพลน บีเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านรายแรกที่สามารถสร้างมาตรฐานการวัดผลสื่อนอกบ้านได้ใกล้เคียงกับสื่อออนไลน์

คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับอุตสาหกรรมสื่อ การวัดประสิทธิผลของโฆษณา หรือผลตอบแทนจากการลงทุนสื่อ จะต้องสามารถวัดผลเป็นตัวเลขเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสื่อดั้งเดิมอย่างโทรทัศน์ที่ใช้เรตติ้ง หรือสื่อใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ KPI ต่างๆ เป็นตัวกำหนด โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลไปจนถึงค่าตัวเลขที่วัดแตกต่างกันไป สำหรับสื่อนอกบ้านนั้นที่ผ่านมายังไม่มีมาตรฐานของการนับจำนวนคนเห็นสื่อที่ชัดเจนนัก ข้อมูลที่ได้จึงมาจากการนับจำนวนรถยนต์บนถนน ประกอบกับสมมติฐานของผู้ให้บริการแต่ละรายเท่านั้น

เราทราบดีว่าการวัดผลของงบประมาณที่ใช้ในการซื้อสื่อเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในอดีตถือเป็นเรื่องยากที่จะทำได้จริง แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้เราสามารถรู้ข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้น และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สื่อโฆษณาตั้งอยู่ ทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค และจัดสรรเม็ดเงินในการซื้อสื่อได้อย่างคุ้มค่าถูกต้อง แบรนด์สามารถวัดตัวเลขของอัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุนได้ อาทิ จำนวนเงินที่ลงโฆษณาต่อครั้งของการมองเห็นหรือต่อคนที่มองเห็น”

แพลนบียังคงวางแผนระยะยาวในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Magnetic ไว้ 3 ระยะ: ระยะที่ 1 – เริ่มจากการวัดผลที่เป็นตัวเลข, ระยะที่ 2 – การวางแผนการซื้อสื่อร่วมกับระบบ Salesforce และระยะที่ 3 – แบรนด์สามารถซื้อสื่อผ่านแพลตฟอร์ม Programmatic DOOH ด้วยการลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่นี้ เชื่อมั่นได้ว่าเจ้าของแบรนด์จะมั่นใจในสื่อโฆษณานอกบ้านมากยิ่งขึ้น และช่วยสนับสนุนให้แบรนด์สามารถจัดสรรงบประมาณในการซื้อสื่อได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด