ข่าว

PLANB จับมือ MACO เพิ่มทุน 1,553 ล้านบาท เป็นสัดส่วน 19.96% พร้อมรับบริหารการขายสื่อโฆษณาในประเทศทั้งหมด

ย้อนกลับ31 ตุลาคม 2562

บมจ. แพลนบี มีเดีย (แพลนบี) ใช้เงินลงทุน 1,553 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 19.96% ของ บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ("MACO") ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดและสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่มีความครอบคลุมมากที่สุดรายหนึ่ง พร้อมรับสิทธิการบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายในประเทศทั้งหมดของ MACO มากกว่า 2,000 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตสื่อโฆษณากว่า 1,000 ล้านบาท และเริ่มรับรู้รายได้ทันทีในไตรมาส 1 ปี 2563

คุณปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แพลนบี มีเดีย เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 19.96% ใช้เงินลงทุน 1,553 ล้านบาทจากกระแสเงินสดภายในบริษัท ซึ่งหุ้นในส่วนดังกล่าวเป็นการออกหุ้นใหม่จาก Private Placement (PP) ของ MACO

คุณปรินทร์ ได้กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงทุนใน MACO โดยแพลนบีเล็งเห็นถึงศักยภาพของ MACO ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญซึ่งจะร่วมกันขยายเครือข่ายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยทั่วประเทศให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพฯ หัวเมืองใหญ่ ทางหลวงสายหลัก เมืองรอง และทั่วประเทศภายใต้ทีมขายและการตลาดเดียวกัน โดยแพลนบีเป็นผู้ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายในประเทศทั้งหมดของ MACO ซึ่งประกอบด้วย ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่, เครือข่ายสตรีทเฟอร์นิเจอร์ และจอโฆษณาดิจิตอล รวมมากกว่า 2,000 แห่ง ทั้งนี้แพลนบีได้รับประกันส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำให้กับ MACO ปีละ 700 ล้านบาท และได้รับส่วนแบ่งรายได้ 15% ของยอดขาย ทั้งนี้เมื่อรวมกับเครือข่ายสื่อโฆษณาฯ ของแพลนบี ส่งผลให้กำลังการผลิตสื่อโฆษณาพร้อมให้บริการในปี 2563 เพิ่มกว่า 1,000 ล้านบาท รวมเป็น 7,000 ล้านบาท

การลงทุนในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ทั้งแพลนบีและ MACO พัฒนาความร่วมมือกันเพื่อเสริมศักยภาพในธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย ทั้งในด้านการให้บริการหลังการขายและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณา ด้วยทีมปฎิบัติการจากทั้งสองบริษัทจะยิ่งช่วยเพิ่มคุณภาพ และความรวดเร็วของบริการในการดูแลรักษาสื่อโฆษณาทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนที่ซ้ำซ้อนระหว่างกันทั้งต้นทุนการขาย การตลาด และต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Trans.Ad Group ในเครือของ MACO ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานระบบครบวงจร โดยเฉพาะสื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย จะช่วยให้แพลนบีสามารถนำเสนอนวัตกรรมสื่อโฆษณาดิจิตอลที่ล้ำสมัยกว่าคู่แข่ง และสามารถตอบโจทย์นักการตลาดได้อย่างครอบคลุมและทันท่วงที