ข่าว

Plan B จับมือ CP All ลงทุนสร้างและบริหารสื่อโฆษณา ณ จุดขาย ใน 7-Eleven ด้วยงบลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท เป้าหมาย 5,000 สาขาทั่วประเทศ

ย้อนกลับ18 กันยายน 2562

"แพลนบี จับมือ ซีพีออลล์ ในการลงทุนสร้างและบริหารจัดการสื่อโฆษณา ณ จุดขาย ภายในร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven เป้าหมายการลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 สาขาทั่วประเทศ ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท โดยทยอยติดตั้ง 2,000 สาขาแรกในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ ภายในสิ้นปี 2563 ซึ่งคิดเป็นความสามารถในการสร้างรายได้ (Media Capacity) 1,200 ล้านบาทต่อปี หรือกว่า 20% ของกำลังการผลิต(Media capacity) ทั้งหมดของแพลนบีในปัจจุบัน"

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการลงนามกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด ("ซีพีออลล์") ผู้ให้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เพื่อบริหารสื่อโฆษณา ณ จุดขายภายในร้าน 7-Eleven โดยมีเป้าหมายการขยายสื่อโฆษณาในระยะแรกให้ครอบคลุม 2,000 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2563 และขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 5,000 สาขาภายในปี 2564

แพลนบีมีแผนที่จะติดตั้งจอดิจิตอลใน 3 บริเวณภายในร้าน 7-Eleven ได้แก่ 1. บริเวณเหนือตู้แช่เครื่องดื่ม 2. บริเวณเหนือตู้แช่สินค้าอาหารพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์นม และ 3. บริเวณเหนือชั้นวาง (shelf) สินค้าประเภทต่างๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและสินค้าอุปโภค เป็นต้น ซึ่งทั้ง 3 จุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญที่ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นสื่อโฆษณาได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้สำหรับแผนการติดตั้ง 2,000 สาขาแรกซึ่งจะทยอยติดตั้งภายในปี 2563 จะพิจารณาเลือกจากสาขาที่มีจำนวนผู้ใช้บริการต่อวันและมูลค่าการซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อบิล เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง 6 ล้านคน

ทั้งนี้แพลนบี ได้คัดเลือกเทคโนโลยีสื่อโฆษณา ณ จุดขาย ที่สามารถแสดงเนื้อหาโฆษณาที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา และเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถเลือกสื่อโฆษณาได้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการของเจ้าของสินค้า นอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับโมบายแอปลิเคชั่นเพื่อแลกรับส่วนลดและสะสมแต้มจากการสแกน QR code และด้วยนวัตกรรมสื่อโฆษณาที่แพลนบีนำเสนอจะช่วยให้ 7-Eleven สามารถสื่อสารข้อมูลสินค้า และโปรโมชั่นให้เข้าถึงผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ผู้ใช้บริการก็ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลและโปรโมชั่นเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตรงกับความต้องการ ด้านเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็สามารถลงทุนในสื่อโฆษณา ณ จุดขายที่มีประสิทธิภาพพร้อมเครื่องมือทางการตลาดที่ทันสมัยเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคและช่วยเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์

ซีพี ออลล์ ผู้ให้บริการร้าน 7-eleven ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาครอบคลุมสูงสุดกว่า 12,000 สาขาในประเทศไทย มีจำนวนผู้ใช้บริการมากกว่า 15 ล้านคนต่อวัน และมีธุรกรรมการซื้อขายกว่า 50 ล้านรายการต่อวัน โดยในอนาคต 7-eleven ยังคงมีแผนที่จะพัฒนาและขยายรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการใช้ชิวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการเพิ่มบริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน อาทิ การรับจ่ายบิล การเบิกถอนเงินสด การขายประกัน จุดรับส่งพัสดุ ส่งผลให้สื่อโฆษณาภายใน 7-eleven มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นในอนาคตตามปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

การลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสให้แพลนบีได้ใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญในฐานะผู้นำสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย การร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง ซีพี-ออลล์ผู้นำในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ เพื่อนำนวัตกรรมของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยต่างๆ มาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้บริการโดยมีจุดมุ่งหมายให้ร้าน 7-Eleven เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีช่องทางการสื่อสารทันสมัยผ่านสื่อโฆษณา ณ จุดขายที่นำเสนอด้วยนวัตกรรม และเพื่อสามารถเข้าถึงพฤติการการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างสื่อโฆษณาภายในร้าน 7-eleven เป็นตำแหน่งสำคัญที่ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นสื่อโฆษณาได้อย่างชัดเจน ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละสาขาได้เป็นอย่างดี