ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ปี 2563

Analyst Meeting Quarter 3/2020
13 พฤศจิกายน 2563
Q3 2020 Financial Results Announcement
11 พฤศจิกายน 2563
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เวลา 14:00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพฯ
31 กรกฎาคม 2563
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เวลา 15:00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพฯ
9 มกราคม 2563

ปี 2562

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา 14:00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพฯ
17 ธันวาคม 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา 14:00 น. ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 47 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพฯ
30 เมษายน 2562

ปี 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
เวลา 11:20 - 12:35 น. ณ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
13 ธันวาคม 2560
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 15:00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ
20 เมษายน 2560

ปี 2559

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 14:00 น. ณ โรงแรม โกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9
21 เมษายน 2559

ปี 2558

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เวลา 14:00 น. ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค
20 เมษายน 2558