โครงสร้างกลุ่มบริษัท

รายชื่อของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย
 • 1. บริษัท เวอริซายน์ จำกัด (“เวอริซายน์”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 126.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา โดยเวอริซายน์เป็น ผู้ถือสัญญาเช่าที่ดินบริเวณเลียบทางด่วนก่อนทางลงด่านพระราม4 เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

 • 2. บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่ เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 570 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณา โดย เอ็มเอสดีเป็นผู้ถือสัญญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

 • 3. บริษัท แอด คูซีน จำกัด (“แอดคูซีน”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง โดยแอดคูซีน เป็นผู้ถือสิทธิสัมปทานป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานคร

 • 4. บริษัท โกลิ้งค์ ออนไลน์ จำกัด (“โกลิ้งค์”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 70.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อประเภทแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่และให้บริการแอพ CITY GLIDE เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการเดินทาง (Trip plan) สำ หรับบริการ ขนส่งสาธารณะ (Public Transportation)

 • 5. บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด (“เอสอาร์พีบี”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.25 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล

 • 6. บริษัท แพลน บี ซีเอส จำกัด

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 80 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจด ทะเบียนจำนวน 10.0 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วจำนวน 8.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่ อาศัยประเภทดิจิทัล

 • 7. บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“แม็กซ์วิว”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือ หุ้นร้อยละ 85.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 100.0 ล้านบาท เป็นผู้ ประกอบกิจการด้านสื่อโฆษณา ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล และ ป้ายนิ่งในเมืองต่างๆทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานีนนทบุรีภูเก็ต เมืองพัทยา เมืองหาดใหญ่ และ สมุย

 • 8. บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำกัด (“เมอร์ซี่พลัส”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือ หุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 3.0 ล้านบาท ดำเนิน ธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาสื่อ ดิจิตอลในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

 • 9. บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด (“2000 พับลิชชิ่ง”)

  บริษัทร่วมซึ่งบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 35.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 17.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และพัฒนาสื่อโฆษณาออนไลน์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

 • 10. บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด (“แพลน บีอีเลฟเว่น”)

  บริษัทย่อย ซึ่งบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านบาท ดำเนิน ธุรกิจเป็นตัวแทนการขายและบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ที่บริษัทได้มาจากบริษัทในเครือ

 • 11. บริษัท เดอะวันพลัส จำกัด

  บริษัทย่อย ซึ่งบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของ ทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 17.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณา ผ่านจอภาพ LCD ที่ติดตั้งใน6 ท่าอากาศยานทั่วประเทศ

 • 12. บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด (“ไบรท์สกาย”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือ หุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 25.0 ล้านบาท ดำเนิน ธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา ณ ท่าอากาศยานจำนวน 22 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ กัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน

 • 13. บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด (“ทริปเปิ้ลเพลย์”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือ หุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 31 ล้านบาท ดำเนิน ธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในบริเวณสายพานลำ เลียงสัมภาระผู้โดยสารทั้ง 22 สายพานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 14. บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (“ทูน่า”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือ หุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนิน ธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาภายในท่าอากาศยาน28 แห่งของกรมท่าอากาศยาน

 • 15. บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จำกัด

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 43.0 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจำนวน 27.1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยภายในสนามบิน

 • 16. บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัทบีเอ็นเค 48 ออฟฟิศ จำกัด)

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ ชำระแล้วจำนวน 25.4 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจทาเล้นท์แมนเนจเม้นท์และคอนเทนท์ครบวงจรบริหารจัดการ พัฒนา สมาชิกวงบีเอ็นเค48 วางแผน ผลิตงานเสดง เผยแพร่ผลงานเพลง จำหน่ายผลิตภัณฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์การ ขยายธุรกิจ ต่อยอดและเพิ่มช่องทางให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงบีเอ็นเค48

 • 17. บริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จำกัด

  บริษัทย่อยภายใต้บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 4.0 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของทุนจดทะเบียน ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์และออนไลน์และ ธุรกิจอีเว้นท์และคอนเสิร์ต

 • 18. บริษัท แพลตฟอร์ม มักกะสัน จำกัด

  บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์จำกัด โดยถือ หุ้นร้อยละ 70 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2.0 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 2.0 ล้านบาท ประกอบธุรกิจจัดการ ดูแล บริหารศิลปิน นักร้อง นักแสดง ทุกประเภท

 • 19. บริษัท มอร์ แดน ไอ แคน เซย์ จำกัด

  บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์จำกัด โดย ถือหุ้นร้อยละ 65 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2.0 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 2.0 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเป็น ผู้ประสานงานการถ่ายทำ ภาพยนตร์

 • 20. บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด

  บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 59 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 10.0 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ บริหารจัดการศิลปิน

 • 21. บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำกัด

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 23,206 ล้านกีบลาว ดำเนิน ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 • 22. บริษัท PT Estha Yudha Ekatama (“EYE”)

  บริษัทร่วมที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อย ละ 10.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 67,300 ล้านรูเปีย และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 19.9 ล้านรูเปีย ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายสนามบินในประเทศอินโดนีเซีย

 • 23. บริษัท JKJ Media Services Inc. (“JKJ”)

  บริษัทร่วมบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 30.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 40.0 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ดำเนิน ธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งโดยให้บริการป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วประเทศฟิลิปปินส์

 • 24. บริษัท แพลน บี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (“แพลน บีมาเลเซีย”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 90.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย

 • 25. บริษัท แซงจูรี่ บิลบอร์ด เอสดีเอ็น บีเอชดี

  บริษัทร่วมที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อย ละ 40 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย ดำเนิน ธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งภายในประเทศมาเลเซีย

 • 26. บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี่ จำกัด

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของ ทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเละเรียกชำระแล้วจำนวน 2.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภท ออนไลน์

 • 27. บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จำกัด

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 2.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 28. บริษัท แอทมอส สปอร์ต แล็บ จำกัด

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 36.9 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดหา นำเข้า จัดจำหน่ายสินค้าประเภทกีฬาเละเฟชั่น ภายใต้ เบรนด์ร้านATMOS

 • 29. บริษัท แอทมอส แอพพาเรล จำกัด

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 44.9 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดหา นำเข้า จัดจำหน่ายสินค้าประเภทกีฬาเละแฟชั่น

 • 30. บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อย ละ70 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 180.0 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วจำนวน 180.0 ล้าน บาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทป้ายโฆษณาภาพนิ่ง โดยมีบิลบอร์ดขนาดใหญ่ทั่วประเทศ

 • 31. บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“สแพลช”)

  บริษัทย่อยของบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือ หุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 113.0 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วจำนวน 113.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและให้บริการเช่าป้าย

 • 32. บริษัท สตาร์ค มัลติมีเดีย จำกัด

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 24.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยประเภทดิจิทัล และเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภท ดิจิทัลในทำ เลที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

 • 33. บริษัท BL Falcon Pte. Ltd.

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 30 ของ ทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 2.5 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์เพื่อดำเนินธุรกิจ ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ประเภทดิจิทัล ในประเทศสิงคโปร