สารจากประธานบริษัทเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
กรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทายสำหรับแพลนบี จากภาพรวมของตลาดสื่อโฆษณามีการเติบโตในอัตราเพียง 3.9% อีกทั้งการเผชิญกับความท้าทายจากสื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media) ซึ่งเป็นสื่อโฆษณาที่กำลังเติบโต อย่างรวดเร็วจากความสามารถให้การกำหนดเป้าหมายและการวัดผลที่เป็นรูปธรรมส่งผลให้การพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของแพลนบีมีความท้าทายมากกว่าเดิม ในฐานะผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายของประเภทสื่อและครอบคลมุพื้นที่กรุงเทพฯ และทั่วประเทศสูงสุด แพลนบียังสามารถรักษาการเติบโตของรายได้ในอัตรา 34.3% เป็นรายได้รวมกว่า 4,043.3 ล้านบาท และมีผลกำไรเติบโต 39.3% เป็นกำไรสุทธิ 642.8 ล้านบาท เป็นผลจากการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยผ่านการพัฒนาธุรกิจทั้ง 3 ด้านประกอบกัน คือการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่สร้างมูลค่าเพิ่มสู่สื่อโฆษณาด้วยนวัตกรรมการขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด และการเสริมประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาโดยการพัฒนาแพคเกจร่วมกันของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและสื่อโฆษณาออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในการนำเสนอช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักการตลาดต่อไป

เพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาฯและนำเสนอนวัตกรรมด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

แพลนบีขยายกำลังการผลิดสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยพร้อนำเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสื่อโฆษณาฯ อย่างต่อเนื่องโดยในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่แพลนบีใช้เงินลงทุนสำหรับการพัฒนาสื่อฯ สูงถึง 826 ล้านบาทและหนึ่งในความภูมิใจของแพลนบี คือโอกาสที่ได้รับจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการร่วมพัฒนาโครงการ The Panoramix screen @ Central World ด้วยเงินลงทุนกว่า 400 ล้านบาทเพื่อนำเสนอจอดิจิตอลขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมการแสดงผสมผสานแสง สีเสียง “The Color of Bangkok” โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับให้บริเวณแยกราชประสงค์กลายเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ระดับเอเชียและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวให้กรุงเทพมหานครอีกด้วย

ยกระดับประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาฯ ด้วยธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม

แพลนบียังแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม โดยคัดสรรคอนเทนท์คุณภาพสูงที่สามารถช่วยให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคที่มีความสนใจอันหลากหลายและยังสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์สินค้าได้อย่างแนบแน่น โดยนอกเหนือจากธุรกิจ Sport Marketing ซึ่งแพลนบีได้เริ่มพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ปี 2558 ในปีที่ผ่านมาแพลนบีได้ขยายธุรกิจ Music Marketing ผ่าน BNK48 ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย และการขยายธุรกิจ e-Sport ด้วยการจัดการแข่งขัน Thai E-League Pro ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพครั้งแรกของไทย ทั้งนี้ขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจสื่อโฆษณาในการเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อฯ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เติบโตในตลาดสื่อโฆษณาออนไลน์โดยการควบคู่ไปกับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย

จากการเล็งเห็นความสำคัญของสื่อโฆษณาออนไลน์ด้วยความสามารถในการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดที่แม่นยำและการวัดผลที่เป็นรูปธรรม แพลนบีได้ขยายธุรกิจสื่อออนไลน์ผ่านการลงทุนในบริษัท ดิจิตอล แฟคตอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริการสื่อโฆษณา ออนไลน์อย่างครบวงจรตั้งแต่การศึกษาวิจัยตลาดจาก Big Data, การวางแผลแคมเปญออนไลน์, การผลิตคอนเทนต์ ไปจนถึงการซื้อสื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการลงทุนนี้จะช่วยให้แพลนบีสามารถนำสื่อโฆษณาออนไลน์มาบูรณาการกับสื่อโฆษณา นอกที่อยู่อาศัยเพื่อผลักดันการขายสื่อเดิมและเพิ่มซูโลชั่นออนไลน์ (Online Solution) ในการนำเสนอแคมเปญทางการตลาด เพื่อให้แพลนบีสามารถเข้าถึงมูลค่าตลาดสื่อโฆษณาออนไลน์ที่มีมูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาทในปี 2560 และมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วกว่า 20% ต่อปี

ความสำเร็จในทุกๆด้านของแพลนบี ในปีที่ผ่านมาเป็นผลจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือ หุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน พันธมิตรและทุกภาคส่วนที่ให้สนับสนุน แพลนบี มาโดยตลอด และขอให้เชื่อมั่นว่าแพลนบีจะยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบริษัทภิบาลที่ดีเพื่อสร้างสมดุลการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้รองรับทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ในปี 2562 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน
แพลนบี มีความพร้อมในการมุ่งสร้างประโยชน์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป