รางวัล

รางวัล สถาบัน ปี ประเภทสื่อ ผลิตภัณฑ์ เทคนิค
Bronze Prize Asia OOH Awards 2555 Bus – Full Wrap Bose Headphone 2D
Silver Prize transit ads OHM Awards 2554 Bus – Full Wrap Fanta 3D/EI
Silver Prize transit ads OHM Awards 2554 Bus – Full Wrap Hug the World 3D + special technic