สัดส่วนรายได้
ประจำปี 2563
PLANB
สกุลเงิน: THB
6.35  -0.15
-2.31%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 44,104,000
มูลค่า (บาท): 276,734,835
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ตุลาคม 2564 (17:05)
เพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
04 ตุลาคม 2564
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
27 กันยายน 2564
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
23 กันยายน 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
23 กันยายน 2564