ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 6.10
เปลี่ยนแปลง: -0.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.00 - 6.20
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 5,008,400
% เปลี่ยนแปลง: -1.61
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.40 - 7.20
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 (16:35)
Chart Type