ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 6.75
เปลี่ยนแปลง: -0.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.70 - 6.85
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 5,728,900
% เปลี่ยนแปลง: -1.46
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.40 - 7.45
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ตุลาคม 2561 (16:08)
Chart Type