ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 6.10
เปลี่ยนแปลง: -0.20
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.10 - 6.35
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 17,939,700
% เปลี่ยนแปลง: -3.17
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.40 - 7.20
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2562 (16:37)
Chart Type