ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 8.85
เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 8.75 - 8.95
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 19,655,200
% เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.50 - 9.20
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กันยายน 2562 (16:37)
Chart Type