ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 6.90
เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.85 - 6.95
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 5,176,500
% เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.50 - 7.20
ปรับปรุงเมื่อ: 18 เมษายน 2562 (16:36)
Chart Type