ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 8.60
เปลี่ยนแปลง: -0.55
ช่วงราคาระหว่างวัน: 8.55 - 9.05
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 48,660,100
% เปลี่ยนแปลง: -6.01
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.50 - 9.70
ปรับปรุงเมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2562 (16:39)
Chart Type