ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PLANB
ราคาปิด: 6.05
เปลี่ยนแปลง: -0.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.00 - 6.15
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 13,598,100
% เปลี่ยนแปลง: -1.63
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.50 - 9.70
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2563 (14:02)
Chart Type