ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ปี 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561
เวลา 11:20 - 12:35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
13 ธันวาคม 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561
เวลา 11:20 - 12:35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
14 กันยายน 2561
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เวลา 14:00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 47 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพฯ
19 เมษายน 2561

ปี 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
เวลา 11:20 - 12:35 น. ณ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
13 ธันวาคม 2560
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 15:00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ
20 เมษายน 2560

ปี 2559

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 14:00 น. ณ โรงแรม โกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9
21 เมษายน 2559

ปี 2558

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เวลา 14:00 น. ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค
20 เมษายน 2558